KONST I GRYT
Konst i Gryts vänner

Konst i Gryts Vänner

Anders Clason avled den 30 april 2017. Han hade varit chefredaktör för Nerikes Allehanda, ordförande för Statens Kulturråd, chef för Svenska Institutet, kulturråd i London, kulturchef i Göteborg och ordförande i Hjalmar Bergman Samfundet. 2008 åtog han sig att bli ordförande för nybildade Konst i Gryts Vänner, vilket han sedan var i tio år ända till sin bortgång.

Anders Clason invigde våra utställningar med stor kompetens och humor, ofta i någon för tillfället lämplig utstyrsel. Han var en storartad talare som alltid skapade feststämning och entusiasm hos publiken. Anders brukade säga att vi förlängde hans offentliga liv.

Vi känner stor tacksamhet och glädje över att få ha haft Anders Clason i vår krets ett helt decennium. Han har berikat vår förening och vi kommer att sakna honom.

Bli medlem

Konst i Gryt bedriver konstgalleri och kafeverksamhet under sommaren i Gryts gamla prästgård i Stjärnhov. För att befästa kvaliteten på verksamheten har den ideella föreningen Konst i Gryts Vänner bildats. Syftet med föreningen är att bedriva konstnärlig utställningsverksamhet av hög kvalitet, genomföra konstvisningar, konstseminarier och artistkvällar samt vara en mötesplats för konst- och kulturintresserade. Föreningen Konst i Gryts Vänner är öppen för alla!

Som medlem får du

  • inbjudan till sommarens roligaste vernissage i Gryts gamla prästgård med en intressant och vacker konstutställning samt mingel, bubbel, förtäring
  • lyssna på spännande invigningstalare och träffa framstående konstnärer som gör egna visningar exklusivt för medlemmarna
Dessutom får du inbjudan till
  • kvällsöppet med olika aktiviteter såsom möte med konstnärerna, programkvällar med bild och musik, magiska visaftnar, konserter, barn-och familjeföreställningar mm.
  • samt naturligtvis besöka konstgalleriet och kafeet närhelst det passar.

Men viktigast är att du som medlem stöder det sörmländska kulturlivet, som med Konst i Gryt fått ett nytillskott av hög kvalitet.

Medlemsavgiften fastställs årligen av styrelsen. 2017 är avgiften oförändrat 150 kr per person. Barn och ungdom upp till 18 år är hedersmedlemmar. Avgiften sätts in på Konst i Gryts Vänners plusgiro 154 49 76 - 2. Den kan också betalas kontant i samband med besök på utställningen eller kafeet. Lämna gärna din e-postadress så att vi snabbt kan nå dig med inbjudningar och information.

Varmt välkommen som medlem i föreningen Konst i Gryts Vänner!

Barbara Martin Korpi
ordförande
Jakob Zetterström
kassör
Staffan Cullberg
ledamot
Bissa Abelli
ledamot
Catharina Clason
ledamot